Prawdę mówiąc, chaos każdej bitwy porządkują post factum generałowie, politycy
i kronikarze, w czym przejawia się piękna ludzka tęsknota do układów rozumnych
i przyczynowego wyjaśnienia zdarzeń ciemnych z samej swojej istoty.

Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie

Sięgając w przeszłość, do historii XX LO w Gdańsku, można dojść do wniosku, że kalendarium popularnej „dwudziestki” składa się w ogromnej większości z wydarzeń doniosłych, ważnych, godnych odnotowania czy choćby zapadających w pamięć szkolnej – i nie tylko szkolnej – społeczności. I choć czas upływa, a szkoła dynamicznie przekształca się, dopasowując swe standardy do nowych okoliczności – to, idąc za myślą Adama Asnyka, nie należy zapominać, że każda epoka ma swe własne cele. Niech poniższy tekst stanie się swoistym hołdem dla ludzi, którzy już wpisali się w historię XX LO, a także zachętą i motywacją do dalszego działania dla tych, którzy wciąż poświęcają swoją pracę, kształtując wizerunek współczesnej „dwudziestki”

- w dniach 17 – 19 września odbył się XVI Zjazd Klubu Herbertowskich Szkół,zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Cogito w Siemianowicach. W zjeździe uczestniczyło 15 szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, w tym delegacja naszej szkoły 
w składzie: pani dyrektor Bożena Kondratiuk, pani Jolanta Chamerska, przewodnicząca SU Magdalena Pierzchała, wiceprzewodnicząca SU Aleksandra Zduńczyk i Mateusz Chojecki. Mottem zjazdu były słowa poety: żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia. Uroczystości oficjalne odbyły się w Parku Tradycji. pani Jolanta Chamerska została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Interesująca była część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycielkę języka polskiego. Po uroczystościach młodzież zwiedziła centrum Katowic, pojechała do Parku Śląskiego, atrakcją był przejazd kolejką linową. Delegacje nauczycieli uczestniczyły w spotkaniu Klubu Herbertowskich Szkół w Willi Mitznera. W drugim dniu Zjazdu bardzo ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie kopalni Guido 
w Zabrzu i dzielnicy Nikiszowiec, zbudowanej dla górników kopalni Giesche. Obejrzeliśmy również Śląskie Planetarium.

 - 19 września uczennice klasy IIBAnita Dworzańska i Julia Czykin reprezentowały naszą szkołę podczas XV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta „Herbertiada", który odbył się w Kołobrzegu. Dziewczęta recytowały wybrane przez siebieutwory naszego patrona, których interpretacje przygotowały pod okiem pana MarcinaOsijewskiego. Podsumowaniem ich świetnej pracy było przyznanie przez szanowne jury wyróżnienia dla Anity. Miło jest nam poinformować, że pierwszą nagrodę w konkursierecytatorskim zdobył absolwent naszej szkoły i gość honorowy „Herbertiady” Jan Orszulak.

 - 25 września podczas apelu pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zgodnie ze szkolną tradycją zostali przyjęci w szeregi uczniów „Dwudziestki”. Gratulujemy! Tego samego dnia wzięli także udział w grze szkolnej, przygotowanej przez panią pedagog Małgorzatę Wawa późnym popołudniem zmagali się z wymagającymi kreatywności, poczucia humoru i dużego dystansu do siebie konkurencjami podczas corocznych „otrzęsin”, przygotowanych z rozmachem przez uczniów klasy IIA pod okiem pana Piotra Gwita. W całej zabawie zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ale najwięcej punktów i atrakcyjną nagrodę zdobyła klasa IE, dowodzona przez swojego wychowawcę pana Emila Cieślaka.

 - 25 września uczniowie mogli wziąć udział w zawodach „Body lift”, przygotowanychi prowadzonych przez pana Wojciecha Stępniaka oraz panie Małgorzatę Traczuk, Elżbietę Kuchtę i Małgorzatę Tymańską. W zmaganiach polegających na podciąganiu się na drążku, robieniu „brzuszków” i pompek, najlepsi okazali się: wśród dziewcząt Natalia Jędrychowska z klasy IIC, a wśród chłopców Michał Lellek z klasy IIA.

 - 3 października uczniowie klas pierwszych i drugich wraz z wychowawcami wzięli udziałw przygotowanym przez pana Henryka Dołasińskiego konkursie piosenki powstańczeji partyzanckiej, zorganizowanym z okazji 75. rocznicy powstania Podziemnego PaństwaPolskiego. W jury oceniającym umiejętności wokalne i kreatywność uczestników obokpomysłodawcy zasiadły: pani dyrektor Bożena Kondratiuk, pani Anna Rink oraz pani Monika Kuczyńska-Barczewska. Wśród klas pierwszych zwycięzcami okazali się uczniowie z IB, natomiast spośród drugoklasistów najwyżej oceniono uczniów z IIF.

 - 9 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji oddawania krwi. Wszystkim zaangażowanym w pomoc gratulujemy odwagi i dobrych serduszek!

 - 10 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na początku wystąpiły uczennice klasy II B – Julia Czykin i Anita Dworzańska, które zaprezentowały utwory Zbigniewa Herberta: „Stołek” oraz „Pan Cogito rozmyśla o piekle”. Druga część dotyczyła rywalizacji: nauczyciele kontra uczniowie. W turnieju „Nauczyciele górą” kadra pedagogów odniosła sukces – dziękujemy naszym wspaniałym uczniom za ten kurtuazyjny gest. Organizatorem przedsięwzięcia był pan Marcin Osijewski