Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku

ul. Dobrowolskiego 6

80-287 Gdańsk

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@rodo-edu.pl