Relacja ze zjazdu

Do Gdańska przyjechały delegacje z 13 szkół, noszących imię Zbigniewa Herberta, oraz Wojciech Kalicki - prezes Klubu, Rafał Żebrowski - siostrzeniec poety i Maria Dzieduszycka - Prezes Zarządu Fundacji Zbigniewa Herberta. Dwudniową uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Następnie zgromadzeni goście, uczniowie i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie w ramach XX Jubileuszowego Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół został zorganizowany Ogólnopolski Turniej Debat Oksfordzkich.

W retoryczne szranki stanęły cztery drużyny, reprezentujące licea imienia Zbigniewa Herberta: V Liceum Ogólnokształcące ze Słupska, VI Liceum Ogólnokształcące z Bełchatowa, XCIX Liceum Ogólnokształcące z Warszawy oraz gospodarze zjazdu - XX Liceum Ogólnokształcące z Gdańska. Dwie debaty wyłoniły finalistów zespołów szkół z Warszawy i Gdańska, którzy spotkali się w czasie gali zorganizowanej w Europejskim Centrum Solidarności, by spierać się nad tezą: "Kto ma lepszą sztukę, ma lepszy rząd - to jasne" - pochodzącą z utworu Zbigniewa Herberta "Co myśli Pan Cogito o piekle". Sędziowie z Instytutu Debaty Publicznej w Gdańsku przyznali zwycięstwo drużynie z naszej szkoły.

 

 Podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności znakomici goście, ceniący niezwykłą poezję Zbigniewa Herberta, wysłuchali przesłania do młodzieży pani Katarzyny Herbert oraz listu od pana Andrzeja Dudy - Prezydenta RP, odczytanego przez panią Dyrektor. Uroczystość w ECS - zaszczycili znamienici goście, w tym pan Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska. Prezes Klubu udekorował nauczycieli Herbertowskich Szkół medalami KEN, które przyznane zostały przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnicy zjazdu, goście i młodzież naszej szkoły obejrzeli finał Turnieju Debat Oksfordzkich. Laureaci konkursów inspirowanych twórczością patrona odebrali nagrody. Mottem do jednego z nich były słowa: "Żebym rozumiał innych ludzi inne języki inne cierpienia" z "Modlitwy Pana Cogito-podróżnika". Uczniowie Herbertowskich Szkół nadesłali wiele utworów poetyckich oraz esejów inspirowanych twórczością Zbigniewa Herberta. Zwycięzcami zostali Katarzyna Socha z Gdańska, Marta Kotecka z Warszawy oraz Paweł Głowacki z Wrocławia.

 

 Kolejnym punktem programu był spektakl teatralny zaprezentowany w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim  pt. "Apokalipsa. U wrót doliny" na podstawie wierszy Zbigniewa Herberta oraz nawiązujący do obrazu Hansa Memlinga "Sąd ostateczny" i tekstu "Apokalipsy" św. Jana. Spektakl pełen symbolu, ruchu i słowa, tańca i śpiewu opowiadał o konsekwencjach podejmowanych decyzji i trudnościach z ich przyjęciem. Został wyreżyserowany przez Roberta Cyrtę a wzięło w nim udział 35 osób (uczniowie szkoły oraz absolwenci). Na widowni zasiadło ponad 300 osób. Po zakończeniu spektaklu zaproszeni goście udali się na zwiedzanie teatru.

 

 Zwieńczeniem pierwszego dnia zjazdu były warsztaty muzyczno-teatralno-interpretacyjne na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta pt. “Próba rozwiązania mitologii”, które odbyły się w godzinach wieczornych w naszej szkole. Uczestnikami warsztatów byli przyjezdni uczniowie zaproszonych szkół, którzy podeszli do tematu bardzo twórczo i z pełnym entuzjazmem. Warsztaty zakończyły się wspólną i radosną prezentacją owocnej pracy na dany temat.

  

4 października uczestnicy Zjazdu zwiedzali rozsłoneczniony Gdańsk, po czym przybyli do szkoły na obiad. Desery przygotowali uczniowie klas pierwszych, za co należą się im i rodzicom szczególne podziękowania.


Robert Cyrta
Bożena Kondratiuk
Monika Kuczyńska- Barczewska
Marcin Osijewski
Małgorzata Wawro
Olga Cichocka