Sprawozdanie finansowe 2023

https://gcuw.bip-e.pl/download/364/32503/ZSO12.7z