Rada Rodziców wybrała jednogłośnie nowy skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodniczący: Grzegorz Rolecki kl. IId

Wiceprzewodnicząca: Beata Czerniewicz kl.III Gimn.

Sekretarz: Alicja Makarewicz kl. Id

Skarbnik: Danuta Jasik kl. IIIe

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Irena Moszczyńska-Janicka  kl.IIc

Członek Komisji Rewizyjnej: Marta Kwiatkowska kl. Ib

Szanowni Rodzice!

Wszystkie pytania oraz uwagi dotyczące spraw Rady Rodziców (m.in. dobrowolnych składek na rzecz RR) prosimy kierować na maila rrxxlo@vp.pl.

W razie braku dostępu do poczty elektronicznej należy w sekretariacie szkoły poprosić o numer telefonu do Przewodniczącej RR.